Investigation of rational drug use and traditional medicine attitudes of elderly individuals with chronic diseases

Rational drug use and traditional medicine

Authors

  • Nukhet Bayer Lokman Hekim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü
  • Yasin Uzuntarla Sağlık Bakanlığı, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.6342695

Keywords:

Chronic Disease, Elderly, Rational Drug Use, Traditional Medicine

Abstract

Aim: In this study, it was aimed to examine the rational drug use and traditional medicine attitudes of individuals aged 65 and over with chronic diseases. Materials and Methods: Within the scope of the study, the research was carried out between December 2021 and January 2022 with individuals aged 65 and over who applied to a foundation hospital polyclinics and had at least one chronic disease.
The study was completed with 152 patients who agreed to participate in the study. Questionnaire method was used as data collection tool in the research, and socio-demographic characteristics form, rational drug use scale and attitude scale towards traditional and complementary medicine were used. Results: In terms of disease diagnoses, heart disease (31.6%) and rheumatic diseases (27.0%) are in the first place. The most frequently applied traditional medicine method is herbal
product/drug with 34.9%. The participants’ rational drug use scale mean score was found (33.55±3.16) and was at an insufficient level. The mean score of the attitudes towards traditional and complementary medicine scale was found (29.01±6.06) and it was determined that they had a positive attitude. A statistically significant difference was found in the rational drug use of the participants according to their
income status. There was no statistically significant difference between rational drug use and attitudes towards traditional medicine (r=-0.06; p=0.45). Conclusions: While there was no statistically significant difference between rational drug use and attitudes towards traditional medicine in individuals aged 65 and over with chronic disease, a statistically significant difference was found between rational drug use and attitudes towards traditional medicine.

References

Kaynaklar

Sandalcı B, Uyaroğlu OA, Sain Güven G. COVID-19’da kronik hastalıkların rolü, önemi ve öneriler. FLORA. 2020;25:1-7.

Pennsylvania, Department of Health. Chronic Disease Burden Report 2021. Erişim adresi: https://www.health.pa.gov/topics/Documents/Programs/ChronicDiseaseBurdenReport_8-18-2021.pdf. Erişim tarihi: 19.01.2022.

Pennsylvania Department of Health. Enterprise Data Dissemination Informatics Exchange (EDDIE). Erişim adresi: https://www.phaim1.health.pa.gov/EDD/. Erişim tarihi: 19.01.2022.

Centers for Disease Control and Prevention. Leading Causes of Death, 2019. Erişim adresi: https://www.cdc.gov/nchs/fastats/leading-causes-of-death.htm Erişim tarihi: 19.01.2022.

Centers for Disease Control and Prevention. Health and Economic Costs of Chronic Diseases. Erişim adresi: https://www.cdc.gov/chronicdisease/about/costs/index.htm Erişim tarihi: 19.01.2022.

World Health Organization. Noncommunicable Diseases Country Profiles 2011. Erişim adresi:http://www.who.int/ nmh/publications/ncd_profiles_report.pdf. Erişim Tarihi: 18.01.2022.

Kubat Bakır G, Akın S. Yaşlılıkta kronik hastalıkların yönetimi ile ilişkili faktörler. Sağlık ve Toplum. 2019;29(2):17-25.

World Health Organization. Weekly epidemiological record Releve epidemiologique hebdomadaire, 2011. Erişim adresi: https://www.who.int/wer/2011/wer8636/en/ Erişim Tarihi: 18.01.2022.

Uğrak U, Teke A, Cihangiroğlu N, Uzuntarla Y. Kardiyoloji kliniğinde yatan hastaların akılcı ilaç kullanımı konusundaki tutumları. TAF Prev Med Bull. 2015;14(2):137-144.

Kar SS, Pradhan HS, Mohanta GP. Concept of essential medicines and rational use in public health. Indian J Community Med. 2010;35(1):10.

Mekonnen BD, Ayalew MZ, Tegegn AA. Rational drug use evaluation based on world health organization core drug use indicators in Ethiopia: A systematic review. Drug Healthc Patient Saf. 2021;13:159-170.

Ünal A, Bilginer E. Türkiye ilaç harcamaları üzerine bir değerlendirme. 2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi Kitabı, 11-13 Ekim 2018, Bodrum. Erişim adresi: http://shyk2018.mu.edu.tr/Belgeler/34/34/Bildiri_Kitab%C4%B1.pdf. Erişim tarihi: 20.01.2022.

Akıcı A, Uğurlu Ü, Gönüllü N, Oktay Ş, Kalaça S. Pratisyen hekimlerin akılcı ilaç kullanımı konusunda bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi. 2002; 11(7): 253-257.

Uzuntarla Y, Cihangiroğlu N. Hemşirelerin akılcı ilaç kullanımı ile kişilik özellikleri arasındaki ilişkinin analizi. TAF Prev Med Bull. 2016;15(1):1-8.

Salman A, Uzuntarla Y. Attitudes of healthcare workers towards complementary and alternative medicine practices: A cross-sectional study in Turkey. Eur J Integr Med. 2022;49:102096.

Bauer BA, Townsend KM, Cutshall SM, Hazelton JF, Mahapatra S, Meek AM, et al. Advanced practice providers' knowledge, attitudes, and utilization of complementary and integrative medicine at an academic medical center. Altern Ther Health Med. 2020;26(5):8-16.

Sağlık Bakanlığı. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği. Erişim adresi: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141027-3.htm. Erişim tarihi: 15.01.2022.

Oğlakçı İlhan A, Si̇rekbasan S, Gürkök Tan T. Sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencilerinin geleneksel ve tamamlayıcı tıp ile ilgili bilgi düzey ve tutumlarının değerlendirilmesi. Ankara Med J. 2019; 19(4): 736–744.

Şahin F, Yılmaz AF. Akupunktur. Turkiye Klinikleri J Med Oncol-Special Topics. 2012; 5(1): 33–38.

Trumbeckaite S, Dauksiene J, Bernatoniene J, Janulis V. Knowledge, attitudes, and usage of apitherapy for disease prevention and treatment among undergraduate pharmacy students in Lithuania. Evid Based Complement Alternat Med. 2015;172502: 1–9.

Kartal M, Erçin E. Fitoterapide Türkiye’nin Potansiyeli ve Gelecek Vizyonu. A. Başaran (Ed.), Fitoterapi içinde (1. Baskı., ss. 7–12). Ankara: Türkiye Klinikleri, 2020.

Elkins GR, Barabasz AF, Council JR, Spiegel D. Advancing research and practice: the revised APA Division 30 definition of hypnosis. Int J Clin Exp Hypn. 2015; 63(1): 1–9.

Singh AP. Medicinal leech therapy (hirudotherapy): a brief overview. Complement Ther Clin Pract. 2010;16(4): 213–215.

Sezer Ö. Türkiye’de yeni parlayan bir integratif tıp yöntemi: homeopati. Euras J Fam Med. 2015; 4(1): 1–6.

Ernst E. Chiropractic: a critical evaluation. J Pain Symptom Manage, 2008;35(5): 544–562.

Yağcı N. Fizyoterapide osteopati yaklaşımları. Türkiye Klinikleri J Physiother Rehabil-Special Topics. 2015;1(2): 35–42.

Çi̇ftci̇ MM. Kupa tedavisi ve klinik uygulamalar. J Biotechnol and Strategic Health Res. 2019;3(Özel Sayı): 22–28.

Atalık A. Mezoterapi ve Klinik Uygulamalar. J Biotechnol and Strategic Health Res. 2019;3(Özel Sayı): 115–118.

Rabago D, Slattengren A, Zgierska A. Prolotherapy in primary care practice. Prim Care. 2010;37(1): 65–80.

Taşbi̇lek Yoncalık M. Ozon terapinin sporcularda etkisi. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2017;22(1–4): 23–30.

Çevik K. Hemşirelikte tamamlayıcı ve alternatif tedavi: refleksoloji. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2013;29(2): 71–82.

Bradt J, Dileo C, Magill L, Teague A. Music interventions for improving psychological and physical outcomes in cancer patients. Cochrane Database Syst Rev. 2016;8: CD006911.

Yüksel NA, Açıkgöz B, Yüksel C, Ayoğlu FN, Er T. Hekimlerin geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarına bakış açısı. ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi, 2019;4(3), 276–286.

Demirtaş Z, Dağtekin G, Sağlan R, Alaiye M, Önsüz MF, Işıklı B, et al. Akılcı ilaç kullanımı ölçeği geçerlilik ve güvenilirliği. ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi. 2018;3(3):37-46.

Hyland ME, Lewith GT, Westoby C. Developing a measure of attitudes: the holistic complementary and alternative medicine questionnaire. Complement Ther Med. 2003;11(1): 33–38.

Erci B. Attitudes towards holistic complementary and alternative medicine: a sample of healthy people in Turkey. J Clin Nurs. 2007; 16(4):761–768.

Şimşek B, Aksoy DY, Basaran NC, Taş D, Albasan D, Kalaycı MZ. Mapping traditional and complementary medicine in Turkey. Eur J Integr Med. 2017;15: 68–72.

Dedeli Ö, Karadakovan A. Yaşlı bireylerde ilaç kullanımı, tamamlayıcı ve alternatif tedavi uygulamalarının incelenmesi. Spatula DD. 2011;1(1):23-32.

Sayın Kasar K, Ünal E, Çapacı S, Kütmeç Yılmaz C, Duru Aşiret G. Yaşlı bireylerin ağrıya yönelik tamamlayıcı ve alternatif tedavi kullanım durumu ve tutumu. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2020; 7(3):271-277.

Özdemir L, Akgün Ş. Yaşlı bireyde ilaç kullanımı ve geleneksel uygulamalar. Medikal Network Dahili Tıp Bilimleri. 2006; 1(1): 27-32.

İkizek M, Uzuntarla Y. Medikal ozon tedavisi ve COVID-19. Sağ Aka Derg. 2020; 7(4): 304–310.

Ulusoy ZB, Keskin A. Onkoloji hastalarının geleneksel ve tamamlayıcı tıp (GETAT) yöntemleri hakkındaki tutumları. Ankara Med J. 2021;(3):374-385.

Published

2022-03-15

How to Cite

Bayer, N., & Uzuntarla, Y. (2022). Investigation of rational drug use and traditional medicine attitudes of elderly individuals with chronic diseases : Rational drug use and traditional medicine. Journal of Social and Analytical Health, 2(1), 21–27. https://doi.org/10.5281/zenodo.6342695

Most read articles by the same author(s)