Investigation of interventional nursing graduate theses related to gynecological oncology in Turkey

Authors

  • Fatma Nur Duman Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Ankara https://orcid.org/0000-0001-9736-2769
  • Didem Simsek Kucukkelepce Lokman Hekim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Anabilim Dalı, Ankara

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.6770189

Keywords:

cancer, gynecology, nursing, women's health, gynecological oncology

Abstract

Aim: This research was conducted to examine the interventional postgraduate theses in the field of women's health nursing related to gynecological oncology in Turkey.

Materials and Methods: This research was conducted using the document analysis method. In the research, combinations of the words "gynecological cancer", "gynecological oncology", "nurse" were scanned in the National Thesis Center Database of the Council of Higher Education, and a total of 314 theses were reached. Fifteen theses, which were interventional and made by nurses, which allowed full-text access, were examined in more detail using the document analysis method.

Results: The theses examined in the research were carried out between 2006-2021, 2 of which are master's and 13 are doctoral theses. 4 of the theses were carried out in the department of nursing, 11 of them were carried out in the department of obstetrics and gynecology nursing. Although the aims of the examined theses vary, in general, the quality of life and well-being levels of gynecological oncology patients, their anxiety and depression status, symptom management after chemotherapy, the sexual life of patients, the awareness of patients and caregivers on this subject are theses. It was determined that most of the theses examined were in the experimental research type, and the results of the research showed that the patients experienced various problems in terms of quality of life and well-being, anxiety and depression, symptom management after chemotherapy, and sexual life, and that nurses made various interventions in this area.

Conclusions: 15 interventional theses in the field of women's health nursing related to gynecological oncology in Turkey have been reached, and in the studies reached, it has been determined that interventions related to gynecological cancers increase the quality of life of patients and are effective in symptom management.

References

Şen S, Başar KF. Kütahya bölgesinde yaşayan kadınların pap smear testi konusundaki farkındalıkları. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi. 2018;28(10): 28-36.

Ergin A, Özdilek R, Dutucu N. 2012-2017 yılları arasında kadınlarda görülen kanser türleri ve dağılımları: Bir üniversite hastanesi örneği. Kadın Sağlığı Hemşireliği Dergisi. 2019;5(1): 1-21.

Sung H, Ferlay J, Siegel RL, Laversanne M, Soerjomataram I, Jemal A, Bray F. Global cancer statistics 2020: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA: a cancer journal for clinicians. 2021;71(3): 209-249.

World Health Organization. 2019. Available from: https://www.who.int/data/gho/data/themes/mortality-and-global-health-estimates/gheleading-causes-of-death

T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık İstatistikleri Yıllığı. 2019. Available from:https://ohsad.org/wp-content/uploads/2021/04/saglik-istatistikleri-yilligi-2019_turkce.pdf

Oz S. 20 yaş ve üzeri kadınların jinekolojik kanserlere ilişkin bilgi ve farkındalıkları ile etkileyen faktörlerin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2021.

Macdonald D. The oncology nurse’s role in cancer risk assessment and counseling, Semin Oncol Nurse. 1997;13(2):123-128.

Turkistanlı EC, Sogukpınar N, Saydam BK, Aydemir G. Cervical cancer prevention and early detection - the role of nurses and midwives. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention. 2003;4(1):15-21.

Eroğlu K, Koç G. Jinekolojik kanser kontrolü ve hemşirelik. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2014;1(2): 77-90.

Başoğlu M. Lezbiyen veya biseksüel kadınlarda kadın kanserlerine yönelik eğitimin jinekolojik kanser farkındalığına ve sağlıklı yaşam biçimi davranışlarına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2021.

Karaman R. Vulva kanseri ve kendi kendine vulva muayenesine yönelik planlı eğitimin kadınların bilgi ve tutumlarına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2020.

Taşpınar A. Jinekolojik kanserli hastalarda kemoterapiye bağlı gelişen bulantı-kusma üzerine akupresürün etkisinin incelenmesi. Doktora tezi, İzmir: Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2006.

Demirsoy G. Jinekolojik onkoloji hastalarında kemoterapiye bağlı semptomların yönetimi. Doktora tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2008.

Beydağ KD. Jinekolojik Onkoloji hemşirelik uygulamalarına ilişkin akış şemalarının geliştirilmesi ve Alana uyarlanması. Doktora tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2010.

Alan H. Jinekolojik kanser hastalarında kemoterapi tedavisi sürecinde uygulanan progresif kas gevşeme egzersizleri ve refleksolojinin ağrı, yorgunluk, anksiyete, depresyon ve yaşam kalitesi üzerine etkisi; randomize kontrol çalışması. Doktora tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2015.

Teskereci G. Jinekolojik kanseri olan kadınlarda Watson'ın insan bakım kuramına temellendirilmiş hemşirelik bakımının semptom yönetimi, umudu destekleme ve yaşamda anlam bulmaya etkisinin incelenmesi. Doktora tezi, Antalya: Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2016.

Dal NA. Jinekolojik Kanserler Farkındalık Ölçeği'nin geliştirilmesi ve sosyal öğrenme kuramına dayandırılan planlı bir eğitim ile farkındalığın arttırılması. Doktora tezi, İzmir: Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2017.

Bilge Ç. Jinekolojik kanserli kadınlarda PLISSIT modeli doğrultusunda yapılan cinsel danışmanlığın etkinliği. Doktora tezi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2017.

Uslu Şahan F. Mesleklerarası simülasyon eğitiminin jinekolojik onkolojide palyatif bakım yeterliliklerinin kazandırılmasına etkisi. Doktora tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2018.

Çulha İ. Jinekolojik onkoloji cerrahisi uygulanan hastalarda yapılandırılmış taburculuk programının hasta bakım sonuçlarına etkisi. Doktora tezi, Eskişehir: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2019.

Akın Işık R. Jinekolojik kanserle ilişkili lenfödemin önlenmesinde egzersiz ve basit lenfatik drenaj uygulamalarının lenfödem gelişimi, alt ekstremite fonksiyonel durum, yaşam kalitesi ve sosyal görünüş kaygısına etkisinin değerlendirilmesi: Randomize kontrollü çalışma. Doktora tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2019.

Türkcü Göral S. Watson insan bakım modeline temellendirilmiş refleksoloji uygulamasının jinekolojik kanser hastalarında anksiyete, depresyon ve yaşam kalitesine etkisinin incelenmesi. Doktora tezi, Denizli: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2019.

Aydın R. Hemşire tarafından yapılan yaşamı anlamlandırma görüşmelerinin jinekolojik kanser hastalarında travma sonrası gelişim, yaşamda anlam bulma ve spiritüel iyi oluşluk üzerine etkisi. Doktora tezi, Antalya: Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2020.

İnciser Paşalak Ş. Kemoterapi alan jinekolojik kanserli hastalarda Semptom Yönetim Modeli'nin etkinliğinin değerlendirilmesi. Doktora tezi, İstanbul: Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2020.

Girgenç S, Çalışkan İ, Sevil Ü. Türkiye’deki hemşirelerin jinekolojik kanserler ile ilgili yaptığı yüksek lisans ve doktora tezlerinin incelenmesi. Uluslararası Hakemli Kadın Hastalıkları ve Anne Çocuk Sağlığı Dergisi. 2015;2(20): 26-38.

Arıkan F, Körükçü Ö, Artuk Uçar M, Özcan K, Sezgin Göksu S, Coşkun HŞ. Kanser hastalarına bakım verenlerin sosyal destek düzeyleri ve yaşam kalitesi. Akdeniz Tıp Dergisi. 2019;5(3): 398-407.

Özcan K, Pinar G. Jine-onkolojik hastalarda kemoterapi sürecindeki uğraş seçimlerinin günlük yaşam aktiviteleri, anksiyete ve depresyon üzerine etkisi. Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; 4(1):65-76.

Bilge Ç, Yılmaz B, Oskay Ü. Jinekolojik kanserli kadınların brakiterapi sonrası cinsel işlevinin değerlendirilmesi ve cinsel danışmanlık. STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi. 2019; 28(3): 210-215.

Körükcü Ö, Arıkan F, Küçükçakal A, Coşkun HŞ. Kemoterapi tedavisi gören kanser hastalarının cinsellik algılarının ve cinsel bakım gereksinimlerinin belirlenmesi. Akdeniz Tıp Dergisi. 2018;4(1): 25-34.

Kamga AM, Dumas A, Joly F, Billa O, Simon J, Poillot ML, Dabakuyo Yonli TS. Long-term gynecological cancer survivors in côte d'or: health-related quality of life and living conditions. The Oncologist. 2019; 24(7): 490.

Kaya Şenol D, Polat F, Doğan M. Jinekolojik kanser farkındalığı: üreme çağı ve postmenopozal dönem kadınlar. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care. 2021;15(1): 56-62.

Nursel AD, Akkuzu G, Şen YÇ. Ufuk Üniversitesi kadın çalışanlarının jinekolojik kanser farkındalığının incelenmesi. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2020;3(2):91-99.

Durmaz S, Özvurmaz S, Adana F, Kurt F. Kadınlarda serviks kanserinin tanısına ilişkin tutum ve düzenli jinekolojik muayene ilişkisinin kesitsel olarak değerlendirilmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2021;5(1):26-36.

Özcan H, Doğan MD. Gynecological cancer awareness among women. Indian Journal of Gynecologic Oncology. 2021;19(1): 1-9.

Düzen KÖ, Korkmaz M. Kanser hastalarında, semptom kontrolü ve tamamlayıcı ve alternatif tıp kullanımı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi. 2015;8(2): 67-76.

Yilmaz S, Vural G. Determining the relationship between perceived social support levels and chemotherapy symptoms in women with gynaecological cancer. Bezmialem Science. 2021;9(3): 326-334.

Selçuk AK, Şen Ö. Jinekolojik kanserlerde kullanılan tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemleri. Izmir Democracy University Health Sciences Journal. 2021;4(1): 33-46.

Published

2022-06-29

How to Cite

Duman, F. N., & Simsek Kucukkelepce, D. (2022). Investigation of interventional nursing graduate theses related to gynecological oncology in Turkey. Journal of Social and Analytical Health, 2(2), 205–214. https://doi.org/10.5281/zenodo.6770189