Nursing care provided to the elderly individual living alone based on the functional health patterns model through home visits: Case report

Authors

  • Hamit Canpolat Lokman Hekim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ankara, Türkiye
  • Nurbanu Odaci Lokman Hekim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10426683

Keywords:

Home visiting, aged, chronic disease, nursing

Abstract

Nursing care provided to elderly individuals through home visits is an important opportunity to protect and improve their health. This study aimed to exemplify the use of the Functional Health Patterns (FHP) model in nursing care provided to elderly individuals living alone through home visits. The case was monitored for six weeks with home visits organized by the nurse. The case was evaluated under the 11 patterns of the FHP model, nursing diagnoses were made and a nursing care plan was developed accordingly. The created care plan was implemented and evaluated through home visits. The use of the FHP model enabled a comprehensive evaluation of the elderly individual.

References

United Nations [homepage on the Internet]. World Population Prospects 2022.[cited 1 July 2023]. Available from: https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/wpp2022_summary_of_results.pdf

TÜİK [homepage on the Internet]. İstatistiklerle Yaşlılar, 2022. Türkiye İstatistik Kurumu. [cited 1 July 2023]. Available from: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=%C4%B0statistiklerle-Ya%C5%9Fl%C4%B1lar-2022-49667&dil=1

World Health Organization. [homepage on the Internet]. Ageing and health. [cited 1 July 2023]. Available from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health

Ağırman E, Gençer MZ. Huzurevinde, evde ailesiyle ve yalnız yaşayan yaşlı bireylerde depresyon, yalnızlık hissi düzeylerinin karşılaştırılması. Çağdaş Tıp Dergisi. 2017;7(3): 234-240.

Erol S, Ergül A. Geriatrik palyatif bakım: neden, nerede, ne zaman, nasıl ve kim tarafından verilmeli? Halk Sağlığı Hemşireliği Dergisi. 2019;1(2):38-48.

Kanadlı KA, Sazak Y, Tosun N. Çok yönlü geriatrik değerlendirmede multidisipliner ekip yaklaşımı ve hemşirenin rolü. Geriatrik Bilimler Dergisi. 2021;4(1):15-22.

Bilgili, N, Kitiş Y, editör. Yaşlılık ve Yaşlı Sağlığı. Ankara: Vize Yayıncılık; 2017.

Ergin E, Akin B, Tanyer D. The effect of home visits by nurses on the physical and psychosocial health of the elderly: study protocol for a systematıc review and meta-analysis. Journal Of Scientific Perspectives. 2022;51(4):733-745.

Kitiş Y. Yaşlı Bireylerde Sağlığı Koruması ve Geliştirilmesi. İçinde: Bilgili, N ve Kitiş Y, editör. Yaşlılık ve Yaşlı Sağlığı. Ankara: Vize Yayıncılık, 2017; 116-154.

Eltaybani S, Kawase K, Kato R, Inagaki A, Shinohara M, Yamamoto-Mitani N. Effectiveness of home visit nursing on improving mortality, hospitalization, institutionalization, satisfaction, and quality of life among older people: umbrella review. Geriatric Nursing. 2023; 51: 330-345.

Türk G. Marjory Gordon: Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeli. İçinde: Karadağ, A, Çalışkan N, Baykara GZ, editör. Hemşirelik Teorileri ve Modelleri. İstanbul: Akademi Basın ve Yayıncılık, 2017;604-619.

Fried LP, Tangen CM, Walston JD, Newman AB, Hirsch C, Gottdiener JS, et al. Frailty in older adults: evidence for a phenotype. The Journals of Gerontology. 2001; 56(3): M146-M156.

Folstein MF, Folstein SE, McHugh PR. “Mini-mental state” A practical method for grading The cognitive state of patients for the clinician. J Psychiatr Res. 1975;12(3):189-98. doi: 10.1016/0022-3956(75)90026-6.

Sarikaya D, Halil MG, Kuyumcu ME, Kılıç M, Yeşil Y, Kara O. Mini nutritional assessment test long and short form are valid screening tools in Turkish older adults. Archives of Gerontology and Geriatrics. 2015;61(1): 56-60. doi: 10.1016/j.archger.2015.04.006.

Arik G, Doğan VH, Doğu B, Karabulut E, Kara O, Kılıç M. et al. Validation of Katz index of independence in activities of daily living in Turkish older adults. Arch Gerontol Geriatr. 2015;61(3):344-50. doi: 10.1016/j.archger.2015.08.019.

Lawton MP, Brody EM. Assessment of older people: self-maintaining and instrumental activities of daily living. Gerontologist. 1969;9(3):179-86. PMID:5349366.

Yesavage JA, Brink TL, Lum O, Huang V, Adey M, Leirer O. Development and validation of a geriatric depression screening scale: a preliminary report. J Psychiatr Res. 1982; 17(1): 37-49. doi: 10.1016/0022-3956(82)90033-4.

Görgülü RS, editör. Hemşireler İçin Fiziksel Muayene Yöntemleri. İstanbul; İstanbul Tıp Kitap Evi. 2014.

Podsiadlo D, Richardson S. The timed "Up & Go": a test of basic functional mobility for frail elderly persons. J Am Geriatr Soc. 1991; 39(2):142-8. doi: 10.1111/j.1532-5415.1991.tb01616.x.

Akın B, Lök N. Yaşlılarda düşme yönünden ev içi çevre özellikleri değerlendirme formunun geçerlilik ve güvenilirliği. Akademik Geriatri Dergisi. 2012;4(3): 141-151.

Baran Z, Özden D, Arslan GG. Guillain- Barre Sendromlu bireyin Gordon’un Fonksiyonel Sağlık Bakım Örüntüleri Modeli, NANDA, NIC ve NOC sınıflandırma sistemlerine göre hemşirelik bakımı. Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi. 2023; 15(2): 562-572. doi: 10.5336/nurses.2022-92808.

Keleşer Koç Z, Bulut S, Karaman H. Adolesan idiyopatik skolyoz tanılı hastada fonksiyonel sağlık örüntüleri modeline göre hemşirelik bakımı: olgu sunumu. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019;22(4): 319-330. doi: 10.17049/ataunihem.454025.

Avci A, Gün M. Pulmoner hipertansiyonu olan hastanın gordon’un fonksiyonel sağlık örüntüleri modeline göre hemşirelik bakımı: olgu sunumu. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi. 2023;12(1):114-127. doi: 10.46971/ausbid.1054529.

Temel M, Kutlu FY. Depresyon tanılı bir hastada fonksiyonel sağlık örüntüleri modeli temelinde bir bakım planı. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi. 2019; 27(1):91-103. doi: 10.26650/FNJN287469.

Published

2023-12-23

How to Cite

Canpolat, H., & Odaci, N. (2023). Nursing care provided to the elderly individual living alone based on the functional health patterns model through home visits: Case report. Journal of Social and Analytical Health, 3(3), 217–223. https://doi.org/10.5281/zenodo.10426683